Home » アニメ » ピクサー » トイ・ストーリー » すべてがストレンジ (トイ・ストーリー)

すべてがストレンジ (トイ・ストーリー)

説明:ディズニー トイ・ストーリーの挿入歌
日本語歌詞付き

出典:https://www.youtube.com/watch?v=c3r3XxTZoVg

制作者:Nobuyoshi Takeuchi

再生時間:02:08